Webbplatsinformation

Allt material som används på AktenskapsforordDirekt.se (i det följande benämnt Webbplatsen) är upphovsrättskyddat. Vill du använda dig av innehåll på Webbplatsen är du välkommen att kontakta oss för erhållande av tillstånd. De eventuella varumärken och andra igenkänningstecken tillhörande annan är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare.

I syfte att förbättra upplevelsen för besökarna till Webbplatsen samlas löpande in information om hur besökarna använder sig av Webbplatsen. Denna insamling av data sker genom användande av s k cookies eller web beacons (trafikanalysbilder). Genom analys av insamlad data erhålls möjlighet att förbättra Webbplatsens utformning, tillgänglighet och innehåll.

Du kan i din webbläsare göra olika typer av inställningar som gör att du inte tar emot cookies. Läs hjälptexten i din webbläsare för information om hur du gör detta. Väljer du att inte ta emot cookies kan det dock påverka hur Webbplatsen fungerar i din webbläsare.

All kommunikation i samband med betalning sker i krypterad form via SSL (AES-256). Webbplatsen använder sig av ett SSL-certifikat utfärdat av Comodo som är ett värdsledande företag inom säkerhet på Internet och SSL-certifiering. Du kan läsa mer om Comodo här.

Vidare sker den krypterade kommunikationen i samband med betalning direkt mellan Kundens kortutfärdare (bank el liknande) och betalningsförmedlaren. Samtliga kortuppgifter hanteras i sin helhet av Kundens kortutfärdare och betalningsförmedlaren. Wepplatsen har därför inte tillgång till Kundens kortuppgifter och inga kortuppgifter lagras heller på Webbplatsen, dess programvara eller dess servrar.

Webbplatsen använder sig av Stripe som betalningsförmedlare. Stripe är en global och ledande betalningsförmedlare är PCI-certifierat i högsta klassen (PCI Service Provider Level 1). Du kan läsa mer om Stripe här.

Webbplatsen är baserad på programvaran WordPress som är världens mest använda programvara för skapande av webbplatser. Som exempel på företag vilka använder sig av WordPress kan nämnas Spotify, Aftonbladet, Utrikesdepartementet, New York Times, CNN, Sony m fl. Du kan läsa mer om WordPress här.

Har Du synpunkter eller frågor rörande Webbplatsen och dess innehåll är Du välkommen att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter under rubriken ”kontakt” i huvudmenyn.

hidden hit counter