Så här fungerar det!

Det är enkelt att skapa ett äktenskapsförord med hjälp ÄktenskapsförordDirekt. För Dig som användare tar processen mindre än 10 minuter och den sker i följande tre steg.

Steg 1

Du besvarar ett antal frågor här på ÄktenskapsförordDirekt.
Vi ställer ett antal frågor till Dig och Du besvarar dem online här på ÄktenskapsförordDirekt. Frågorna är enkla och de flesta av dem besvarar Du genom att klicka på något av de alternativ som vi ger Dig.

Du behöver även lämna personuppgifterna på de personer som ska ingå äktenskapsförordet.

Steg 2

En av våra jurister skapar Ditt äktenskapsförord
Utifrån de uppgifter och svar som Du lämnat skapar en av våra jurister Ditt äktenskapsförord. Uppkommer frågor i samband med skapandet av äktenskapsförordet kontaktar vi Dig på den e-postadress som Du lämnat i samband med beställningen.

Steg 3

Äktenskapsförordet skickas till Dig per e-post
När äktenskapsförordet har upprättats och godkänts av en våra jurister översänds det till Dig per e-post.

Du har dessutom äktenskapsförordet i Din e-post senast inom 24 timmar från det att Du gjorde Din beställning.

Det enda parterna till äktenskapsförordet behöver göra är att betala registreringsavgiften om 275 kronor till Skatteverket, underteckna äktenskapsförordet och därefter skicka in det till Skatteverket för registrering.

hidden hit counter