Upprättande av äktenskapsförord

En jurist upprättar ditt äktenskapsförord.

På den här sidan kan du erlägga betalning om du stöter på problem med betalningen efter att ha fyllt i frågeformuläret. När du gjort din beställning och betalning kommer en jurist att upprätta ett utkast till äktenskapsförord vilket skickas till dig per e-post. Du granskar utkastet och återkommer med dina synpunkter och kommentarer varefter du och juristen kommunicerar utkastet mellan varandra per e-post eller via chatt. Kommunikationen fortsätter ti ll dess att du blir helt nöjd och du har ett äktenskapsförord som är anpassat till just din situation.

Innan du kan betala via denna sida måste du först ha varit i kontakt med vår kundtjänst.