Att skilja sig kan bli dyrt – framförallt om man inte har något äktenskapsförord och heter Dmitry Rybolovlev

18 Jun

Att skilja sig kan bli en dyr affär. Särskilt om man inte har ingått ett äktenskapsförord.

En person som fått erfara detta är den ryske medborgaren Dmitry Rybolovlev. Namnet är kanske inte så välkänt i Sverige men Dmitry Rybolovlev är en person med betydande tillgångar och i en sammanställning från Forbes placerades han nyligen på 147 plats över värdlens rikaste personer. Under de senaste åren har han gjort sig mest känd för att ha köpt fotbollsklubben AS Monaco i vilken han gjort investeringar på uppåt en miljard.

Enligt uppgifter i media har en domstol i Schweiz ålagt Dmitry Rybolovlev att till sin för detta hustru Elena betala ett belopp om ca 28 miljarder kronor jämte underhåll och ett par lägenheter och andra fastigheter runtom i världen.

Såvitt får förstås hade makarna inte ingått någon form av äktenskapsförord. Istället hade Dmitry Rybolovlev upprättat en rad truster (en anglosaxisk konstruktion som i vissa delar påminner om en svensk stiftelse) för att undvika att ex-hustrun erhöll några större summor i samband med bodelningen. Detta upplägg underkändes emellertid av den Schweiziska domstolen som räknade in tillgångarna i trusterna i underlaget för bodelningen.

Det ska tilläggas att tvisten inte är slutligt avgjord då Dmitry Rybolovlev har bestämt sig för att överklaga domen.

Tags: , , ,

hidden hit counter