Archive | Artiklar

RSS feed for this section

Att skilja sig kan bli dyrt – framförallt om man inte har något äktenskapsförord och heter Dmitry Rybolovlev

18 Jun
dyrt med skilsmässa utan äktenskapsförord

Att skilja sig kan bli en dyr affär. Särskilt om man inte har ingått ett äktenskapsförord. En person som fått erfara detta är den ryske medborgaren Dmitry Rybolovlev. Namnet är kanske inte så välkänt i Sverige men Dmitry Rybolovlev är en person med betydande tillgångar och i en sammanställning från Forbes placerades han nyligen på […]

Registrering av äktenskapsförord

26 Aug
registrering av äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det registreras. Att ett äktenskapsförord måste registreras för att vara giltigt innebär även att det måste vara upprättat i skrift. Ett muntligt äktenskapsförord eller ett skriftligt äktenskapsförord som inte registrerats är därför inte gällande. Det förekommer att makar som skrivit ett äktenskapsförord glömmer bort att registrera […]

Ändring av äktenskapsförord

19 Aug
Ändring av äktenskapsförord

Vi får ofta förfrågningar om det är möjligt att ändra ett redan registrerat äktenskapsförord. Svaret på denna fråga är nej. Och ja. En förklaring är kanske på sin plats. Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat äktenskapsförord på så sätt att man begär ändring hos Äktenskapsregistret där äktenskapsförordet är registrerat. Denna möjlighet finns […]

hidden hit counter