Skriv Ditt äktenskapsförord på mindre än 10 minuter!

Genom att svara på ett antal frågor kan Du snabbt, enkelt och smidigt skriva Ditt äktenskapsförord redan idag.

Skriv Ditt äktenskapsförord online – snabbt, säkert och enkelt

ÄktenskapsförordDirekt är en enkel, snabb och säker tjänst för att skriva ett korrekt och professionellt utformat äktenskapsförord.

ÄktenskapsförordDirekt är utformat på ett sätt som gör att även en person som inte har några som helst kunskaper om den familjerättsliga juridiken ska kunna skapa ett komplett och korrekt utformat äktenskapsförord.

Du besvarar ett antal frågor online här på vår webbplats. Dina uppgifter skickas därefter till en jurist som granskar uppgifterna och kontrollerar att Du lämnat alla nödvändig information. Därefter upprättas äktenskapsförordet och vi skickar det till Dig per e-post senast inom 24 timmar från Din beställning.

Till äktenskapsförordet följer även en adresserad ansökan om registrering av äktenskapsförordet. Därefter är det bara att underteckna dokumenten, betala Skatteverkets registreringsavgift om 275 kronor och skicka in ansökan.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att Du skrivit Ditt äktenskapsförord. Du har tillgång till fri support och kan ställa så många frågor Du vill rörande Ditt äktenskapsförord.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Ett äktenskap kan upphöra av två anledningar – att en av makarna avlider eller att makarna skiljer sig. När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom delas upp. Huvudregeln är att all makarnas egendom är giftorättsgods och att denna egendom ska delas lika mellan makarna eller mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Exempel:
Anders och Berit är gifta. Anders har nettoegendom till ett belopp om 200 000 kronor och Berit har nettoegendom till ett belopp om 1 000 000 kronor. All egendom är giftorättsgods. Makarna har ansökt om skilsmässa och måste därför göra en bodelning. Vid denna bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna vilket leder till att de får vardera 600 000 kronor. Anders ”vinner” således 400 000 kronor på skilsmässan och Berit ”förlorar” motsvarande belopp.

Vill man undvika denna situation måste man skriva ett äktenskapsförord. Genom att skriva ett äktenskapsförord gör man all eller viss egendom ”enskild” vilket innebär att den inte ingår i en bodelning. Ett äktenskapsförord kan avse såväl all egendom som endast viss egendom. T ex kan man i äktenskapsförordet ange att en viss bil, en viss fastighet eller en viss möbel ska vara enskild egendom.

Det är möjligt att ingå ett äktenskapförord före det att man gift sig och efter det att man gift sig. Vanligast är att ett par som avser att gifta sig diskuterar saken ingående och skriver ett äktenskapsförord före giftermålet.

hidden hit counter